Opetuksen järjestäjät

Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto

Soitan koulussa -opetuksen järjestävät yhteistyössä Lahden musiikkiopisto ja Lahden konservatorio. Opetus järjestetään pääsääntöisesti musiikkioppilaitosten tiloissa, tai mahdollisuuksien mukaan oppilaan omalla koululla, hänen omaan lukujärjestykseen sopivana ajankohtana. Opetusaikataulusta sopivat opettaja ja oppilas yhdessä.


Soitan koulussa -opetuksen opettajina toimivat konservatorion ja musiikkiopiston ammattitaitoiset soitonopettajat. Opetus on jaettu oppilaitosten kesken paitsi soittimittain myös aikataulullisin perustein. Soitan koulussa -opetuksen lukukausimaksun lähettää se oppilaitos, jonka opettaja lasta opettaa.

Yhteydenotot lomakkeella

Opetuksen järjestämistä koskevat tiedustelut ja kommentit pyydämme lähettämään meille oheisella yhteydenottolomakkeella. Ohjaamme tiedustelunne oikealle henkilölle ja otamme teihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse toivomuksenne mukaan.