Opetuksen järjestäjät

Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto

Soitan koulussa -opetuksen järjestävät yhteistyössä Lahden musiikkiopisto ja Lahden konservatorio. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti oppilaan omalla koululla hänen omaan lukujärjestykseen sopivana ajankohtana. Opetusaikataulusta sopivat opettaja ja oppilas yhdessä. Poikkeustapauksissa tai oppilaan itse niin halutessa opetus voidaan järjestää myös kyseisten musiikkioppilaitosten tiloissa.

Soitan koulussa -opetuksen opettajina toimivat konservatorion ja musiikkiopiston ammattitaitoiset soitonopettajat. Opetus on jaettu oppilaitosten kesken paitsi soittimittain myös aikataulullisin perustein. Soitan koulussa -opetuksen lukukausimaksun lähettää se oppilaitos, jonka opettaja lasta opettaa. Jaottelu on puhtaasti hallinnollinen: oppilaat ovat Soitan koulussa -oppilaita, eivät kyseisen musiikkioppilaitoksen oppilaita.


Yhteydenotot lomakkeella

Opetuksen järjestämistä koskevat tiedustelut ja kommentit pyydämme lähettämään meille oheisella yhteydenottolomakkeella. Ohjaamme tiedustelunne oikealle henkilölle ja otamme teihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse toivomuksenne mukaan.