Lukuvuositiedote


Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023 - 2024 on nyt avattu ja jatkuu 3.9. asti.


Opetuskerrat lukuvuonna 2023 - 2024

  • Opetuksen määrä on 15 minuuttia oppilasta kohti viikossa. Opetus on mahdollista toteuttaa myös pariopetuksena siten, että oppitunnin pituus on 30 minuuttia.
    • Konsertin valmistelu + konsertti katsotaan yhdeksi opetuskerraksi niiden oppilaiden kohdalla, jotka siihen osallistuvat.
  • Lukuvuoden opetusviikkojen määrä on yhteensä 24. Lukuvuonna 2023 - 2024 opetusviikkoja on syyslukukaudella 12 ja kevätlukukaudella 12.
    • Syyslukukausi alkaa soitonopettajan kanssa sovittavan lukujärjestyksen mukaisesti 11.9.2023 alkavalla viikolla (vko 37) ja päättyy joulukuussa, kun 12 opetuskertaa on tullut täyteen.
    • Kevätlukukausi alkaa maanantaina 15.1.2024 alkavalla viikolla (vko 3) ja päättyy huhtikuussa, kun 12 opetuskertaa on tullut täyteen.
    • Koulujen loma-aikoina opetusta ei järjestetä.


Soittotunnin ajankohta

Oppilas sopii soittotunnin ajankohdan suoraan soitonopettajansa kanssa. Soittotunti pyritään järjestämään koulupäivän päättymisen aikoihin, mutta joskus soittotunnin alkamista voi joutua odottamaan. Mahdollisen odotusajan voi kouluissa hyödyntää tekemällä tehtäviä läksyparkissa.

Soittotunnit järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Tarvittaessa ne voidaan pitää konservatoriossa tai musiikkiopistossa.


Lukukausimaksu

Lukukausimaksu on 197 euroa (394 € lukuvuodessa)
Lukukausimaksu ei sisällä vakuutusta. Kodin tulee niin halutessaan itsenäisesti huolehtia lapsen (ja soittimen) vakuutuksesta.