Soitan koulussa on Lahdessa v. 2011 alkanut yhteistyöhanke, jossa Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto järjestävät soitinopetusta lapsille ja nuorille Lahden ja Hollolan alueen kouluissa. 

Opetus järjestetään pääsääntöisesti musiikkioppilaitosten tiloissa, sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa koulussa, koulupäivän välittömässä yhteydessä.