Tiirismaan koulun musiikkiluokat

Painotettu musiikinopetus Tiirismaan koulussa

”Musaluokalla saa opiskella musiikkia monipuolisesti ja koulussa on kiva soittaa, laulaa ja esiintyä samanhenkisten ihmisten kanssa.”

Tiirismaan koulun musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit.

Musiikkiluokkalaiset opiskelevat musiikkia 4 tuntia viikossa. Viikkoon mahtuu laulua, soittoa, aktiivista musiikin kuuntelua, musiikkitietoa, teorian opiskelua ja jopa omien sävellysten tekoa. Osa tunneista toteutetaan jakotunteina, jolloin on mahdollista soittaa ja musisoida esimerkiksi pienissä bändeissä sekä lauluyhtyeissä ja tutustua vaikkapa TVT-laitteiden hyödyntämiseen musiikin tekemisessä. Jokainen musiikkiluokkalainen laulaa luokkakuorossa, jossa laulaa n. 60 laulajaa. Oppilaat pääsevät tekemään erilaisia projekteja ja esiintymään säännöllisesti. Vuoden kohokohtia ovat joulu- ja kevätkonsertit, joita toteutetaan yhdessä myös lukion musiikkilinjan kanssa. Oppilailla on myös mahdollisuus osallistua maksulliseen soitonopetukseen koulussa. Tämä toteutetaan yhteistyössä musiikkiopiston ja konservatorion kanssa.