Svenska skolan

Svenska skolan är en liten men växande skola som fungerar som närskola för svenskspråkiga elever i Päijät-Tavastland. Skolan har en kort historia på nio år. Många  elever  kommer till skolan med skolskjuts, t ex från Hollola, Orimattila, Nastola och Heinola. Hos oss är svenska språket och kulturen är viktig, liksom sång, musik och sport. Vi har varit med i ”Soitan koulussa” 2 år och familjerna är nöjda.