Lotilan koulu

Lotilan perinteikäs koulu on toiminut vuodesta 1955. Aikaansa seuraavassa ja kehittyvässä koulussamme panostetaan yhteisöllisyyteen sekä hyväksyvään ja osallistavaan ilmapiiriin.

Lotilan koulu on KiVa (Kiusaamisen Vastainen) –koulu, ja aktiivisessa käytössä on myös mm. vertaissovittelu-ohjelma (Verso) ja välkkäritoiminta. Koulussamme on monipuolinen kerhotarjonta; kädentaitoa, liikuntaa, tanssia, musiikkiteatteria, bändisoittoa…

Lotilassa opiskelee tänä lukuvuonna yhteensä 455 oppilasta, kahdessa toimipisteessä eli Lotilassa Vuoksenkadulla ja Anttilanmäen koulussa Leantiellä.

Lotilassa toimivat Lahden musiikkiluokat sekä Kaiku-luokat (kielellisten erityisvaikeuksien luokat). Meillä voi opiskella ruotsia A1-kielenä (alkaen kolmannelta luokalta).

Musiikin painotettua opetusta eli ns. musiikkiluokkaopetusta järjestetään vuosiluokilla 3.-6. Lotilan koulun musiikkiluokille valitaan vuosittain enintään 64 oppilasta.

Soitankoulussa –opetus tukee erinomaisella tavalla Lotilan musiikkiluokkatoimintaa. Oppilaat saavat laadukasta opetusta joustavasti omalla koululla koulupäivän ohessa. Tervetuloa mukaan!

Mia Kiiski

apulaisrehtori