Lukuvuositiedote 2019 - 2020

Lukuvuositiedote 2019 - 2020


Opetuskerrat ja lukukaudet
Opetuksen määrä on 15 minuuttia oppilasta kohti. Opetus on mahdollista toteuttaa myös pariopetuksena siten, että oppitunnin pituus on 30 minuuttia. 

Konsertin valmistelu + konsertti katsotaan yhdeksi opetuskerraksi niiden oppilaiden kohdalla, jotka siihen osallistuvat.

Lukuvuoden opetusviikkojen määrä on yhteensä 24. Lukuvuonna 2019 - 2020 opetusviikkoja on syyslukukaudella 11 ja kevätlukukaudella 13.

Syyslukukausi alkaa soitonopettajan kanssa sovittavan lukujärjestyksen mukaisesti 16.9.2019 alkavalla viikolla (vko 38) ja päättyy joulukuussa, kun 11 opetuskertaa on tullut täyteen.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 6.1.2020 alkavalla viikolla (vko 2) ja päättyy huhtikuussa, kun 13 opetuskertaa on tullut täyteen.

Koulujen loma-aikoina opetusta ei järjestetä.


Ilmoittautumisaika
Kaikki oppilaat, niin uudet kuin jatkavatkin, ilmoittautuvat syksyllä alkaviin Soitan koulussa -opintoihin soitankoulussa.fi -sivuston kautta viimeistään 1.9.2019.


Soittotunnin ajankohta

Oppilas sopii soittotunnin ajankohdan suoraan soitonopettajansa kanssa. Soittotunti pyritään järjestämään koulupäivän päättymisen aikoihin, mutta joskus soittotunnin alkamista voi joutua odottamaan. Mahdollisen odotusajan voi kouluissa hyödyntää tekemällä tehtäviä läksyparkissa.

Soittotunnit järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Tarvittaessa ne voidaan pitää konservatoriossa tai musiikkiopistossa.

Lukukausimaksu

Lukukausimaksu on 197 euroa (394 € lukuvuodessa)
Lukukausimaksu ei sisällä vakuutusta. Kodin tulee niin halutessaan itsenäisesti huolehtia lapsen (ja soittimen) vakuutuksesta.