Lukuvuositiedote 2018 - 2019

Lukuvuositiedote 2018 - 2019


Opetuskerrat ja lukukaudet
Laskennallinen opetuksen määrä on 15 minuuttia oppilasta kohti. Opetus on mahdollista toteuttaa myös pariopetuksena siten, että oppitunnin pituus on 30 minuuttia. Opetus pyritään järjestämään oppimista parhaimmmin palvelevalla tavalla.

Konsertin valmistelu + konsertti katsotaan yhdeksi opetuskerraksi niiden oppilaiden kohdalla, jotka siihen osallistuvat.

Lukuvuoden opetusviikkojen määrä on yhteensä 24. Lukuvuonna 2018 - 2019 opetusviikkoja on syyslukukaudella 12 ja kevätlukukaudella 12.

Syyslukukausi alkaa soitonopettajan kanssa sovittavan lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina 17.9.2018 alkavalla viikolla (vko 38) ja päättyy joulukuussa, kun 12 opetuskertaa on tullut täyteen.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 14.1.2019 alkavalla viikolla (vko 3) ja päättyy huhtikuussa, kun 12 opetuskertaa on tullut täyteen.

Koulujen loma-aikoina opetusta ei järjestetä.


Ilmoittautumisaika
Kaikki oppilaat, niin uudet kuin jatkavatkin, ilmoittautuvat syksyllä alkaviin Soitan koulussa -opintoihin soitankoulussa.fi -sivuston kautta viimeistään 3.9.2018.


Soittotunnin ajankohta

Oppilas sopii soittotunnin ajankohdan suoraan soitonopettajansa kanssa. Soittotunti pyritään järjestämään koulupäivän päättymisen aikoihin, mutta joskus soittotunnin alkamista voi joutua odottamaan. Mahdollisen odotusajan voi kouluissa hyödyntää tekemällä tehtäviä läksyparkissa.

Soittotunnit järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Tarvittaessa ne voidaan pitää konservatoriossa tai musiikkiopistossa.

Lukukausimaksu

Lukukausimaksu on 190 euroa (380 € lukuvuodessa)
Lukukausimaksu ei sisällä vakuutusta. Kodin tulee niin halutessaan itsenäisesti huolehtia lapsen (ja soittimen) vakuutuksesta.